Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení business modelu
Řešení business modelu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ005A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hladík, M. (KPMG)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-24
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení business modelu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je pochopení základního fungování firmy, uvědomění si souvislostí jednotlivých částí a aspektů firmy atp. a aplikaci tohoto přístupu při řešení strategické úlohy (např. zavedení nového produktu, digitalizace). apod.
2. Obsah úlohy – obsah business modelu
 • Value proposition : Co děláte? Jaký máte produkt? Proč ho zákazník chce?,
 • Customer segment : Kdo je zákazník?
 • Customer relationship : Jak budete se zákazníkem komunikovat?,
 • Distribution channels : Jak produkt dodáte?,
 • Key activities : Jak produkt vytvoříte?
 • Key resources : Co k tomu potřebujete?,
 • Key partners : Koho k tomu potřebujete?,
 • Revenue stream : Jak a kolik vyděláte?
 • Cost structure : Kolik vás to bude stát?.
3. Klíčové aktivity / prvky business modelu
 • Za jak dlouho nás zkopíruje konkurence (kdy musíme inovovat)?
 • Jak dlouho bude zákazník ochotný využívat tradiční kanály (digitalizace)?
 • Jak dlouho bude zákazník ochotný trpět snížený komfort (CX)?
 • Máme exklusivitu s partnery?
 • Dokážeme snížit provozní náklady? Neporostou? Cena vstupů?
 • Udržíme/zajistíme zaměstnance?
 • Dokážeme raketově růst? Co to znamená?
4. Příloha
 • Detailnější charakteristika business modelu je v přiloženém PDF dokumentu skupiny úloh "Strategické řízení podniku" (TGQ000 ).