Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení inovací
Řízení inovací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ008A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hladík, M. (KPMG)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-24
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení inovací“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je vymezit smysl inovací pro existenci firmy, nastínit způsob řízení inovací a související problémy
2. Obsah úlohy
  • Inovace – zlomová (disruptive)/běžná,
  • Drucker: Podniky se adaptují na měnící se podnikatelské prostředí tak, že vylepšují své produkty a služby, procesy, výrobní technologie, nebo že změní celý byznysový model.
  • Christensen: Prokázal, že řada podniků uspěla díky schopnosti adaptovat se v měnících se podnikatelských podmínkách právě díky inovacím, které na počátku nepřinesly dostatečný ekonomický efekt, vytvořily si však nové, dosud neobsazené trhy.
3. Příloha
  • Detailnější charakteristika řízení inovací je v přiloženém PDF dokumentu skupiny úloh "Strategické řízení podniku" (TGQ000 ).