Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení výkonnosti IT
Řízení výkonnosti IT
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F432
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řízení výkonnosti IT
 • Řízení výkonnosti IT (IT Performance Management, IT PM) je založeno na stejném schématu, jako v konceptu CPM, to znamená na 4 provázaných segmentech řízení informatiky:
  • metodikách a metodách řízení IT,
  • procesech řízení IT,
  • metrikách, tj. ukazatelích a s nimi spojených analytických dimenzích,
  • aplikacích pro řízení IT.
2. Efekty a přínosy Řízení výkonnosti IT
 1. Řízení výkonnosti IT vede k systematickému a řízení ve všech oblastech IT při provázanosti nejpodstatnějších komponent řízení.
 2. Koncept vytváří lepší předpoklady pro propojení IT s potřebami firmy.
 3. Vytváření se podstatně lepší předpoklady pro přípravu analytických a plánovacích aplikací na principech podnikové analytiky, resp. Business Intelligence.
3. Problémy a omezení spojené s Řízením výkonnosti IT
 1. Koncept řízení výkonnosti IT není často respektován v podnikových metodikách a metodách řízení IT.
 2. Problémem je i nedostatečná motivace na straně IT pracovníků i uživatelů pro nasazení takového konceptu.
 3. Zejména pro systém metrik řízení IT nejsou k dispozici relevantní data.