Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení změny podniku v důsledku změny IT
Řízení změny podniku v důsledku změny IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U046A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hladík, M. (Ness Technologies)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení změny podniku v důsledku změny IT“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je zvládnout změnu podniku v důsledku rozvoje IT a tím zvýšit úspěšnost aktivit souvisejících s rozvojem IT.

2. Obsah úlohy
  • IT je stále významnější součástí podniku. Rozvoj IT často způsobuje nemalé dopady na podnik (např. na podnikové procesy, lidi, organizační kulturu atp.).
  • Úspěch rozvoje IT tak úzce souvisí se zvládnutím řízení související adaptace podniku (změny podniku) . Tato úloha poskytuje rámec pro řízení změny podniku v důsledku rozvoje IT. Rámec vychází z teorie řízení změny a podnikové architektury.
  • Obsahuje proces řízení změny a pohled na architekturu podniku (v souladu s přístupem podnikové architektury) s důrazem na tzv. lidskou dimenzi podniku (lidské a sociální faktory). Rámec lze využít pro identifikaci dopadů IT rozvoje na podnik a naplánování změny podniku v důsledku IT rozvoje.

3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Informační strategie i rozsáhlé IT projekty musí mít podporu vedení podniku,
  • Změnu je třeba realizovat v souladu s doporučeným procesem změny (viz rámec pro řízení změny podniku),
  • Při změně je nezbytné identifikovat a řídit tzv. lidské faktory podniku.

4. Doporučené praktiky
  • Výchozím krokem změny je uvědomění si jejího smyslu, vytvoření vize a vytvoření týmu (i neformálního), který bude mít dostatečnou schopnost změnu prosadit a posléze realizovat,
  • Změnu je doporučeno uchopit takovým způsobem, aby její komplexita byla řiditelná a aby bylo dosaženo dílčích výsledků již v průběhu její realizace (tzv. quick wins)