Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Základní komponenty podnikové analytiky
Základní komponenty podnikové analytiky
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG410
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je vymezit obsah jednotlivých komponent BI řešení a analyzovat jejich vlivy na charakter a kvalitu BI řešených projektů a aplikací.
3. Přehled faktorů
 • Datový sklad (F405 ),
 • Datové tržiště (F406 ),
 • Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
 • OLAP databáze (F408 ),
 • Tabulární model (F415 ),
 • Dočasné úložiště dat (F411 ),
 • Operační datový sklad (F412 ),
 • Data Lake (F417 ),
 • Sandbox (F419 ),
 • Real Timee Data Warehpuse (F422 ),
 • In-Memory Analytics (F456 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Řešení projektu business intelligence (BI) (TG431),
 • Řešení specifických úloh BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 )