Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Základní komponenty podnikové analytiky
Základní komponenty podnikové analytiky
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG410
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Základní komponenty podnikové analytiky – přehled faktorů
  • Datový sklad (F405 ),
  • Datové tržiště (F406 ),
  • Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
  • OLAP databáze (F408 ),
  • Dočasné úložiště dat (F411 ),
  • Operační datový sklad (F412 ),
  • Data Lake (F417 ),
  • Sandbox (F419 ),
  • Tabulární model (F415 ).