Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Real-Time Data Warehouse
Real-Time Data Warehouse
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F422
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Zálepa, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-24
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • RTDW prináša do sveta dátových skladov dve výzvy . Prvou z nich je integrácia dát v reálnom čase a teda proces extrahovania, transformácie a následného nahranie dát (ETL) a druhou výzvou je inkrementálna údržba DW multidimenzionálneho modelu (DMM ).
 • Real-Time Data Warehouse snaží o skrátenie času, ktorý je potrebný na spravenie rozhodnutia a pokúša sa dosiahnuť nulovú latenciu medzi príčinou a efektom tohto rozhodnutia.
 • Pre RTDW je potrebné sa vysporiadať minimálne s dvoma výraznými zmenami. Jednou z nich je neustále vykonávanie aktualizácii do dátového skladu, ktoré by sa malo z väčšej časti týkať najmä pridávania záznamov. A druhou je, že tieto aktualizácie by mali prebiehať paralelne s vykonávaním OLAP dotazov.
 • Hlavné požiadavky na RTDW by sa dali zhrnúť ako:
  • Dosiahnuť čo najvyššiu aktuálnosť dát pomocou efektívnej a rýchlej aktualizácie dát z OLTP systémov do dátového skladu,
  • Minimalizovať odozvy na OLAP dotazy počas toho ako súčasne prebieha neustála integrácia dát,
  • Maximalizovať dostupnosť dátového skladu pomocou toho, že je zredukované časové okno, ktoré slúži na aktualizáciu dát v dávkach, počas ktorého sú OLAP aplikácie off-line.
2. Poznámky, reference
 • Detailněji je faktor dokumentován v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Základní komponenty podnikové analytiky " (FSG410 ).