Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : In-Memory Analytics
In-Memory Analytics
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F456
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Cígler, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení In-Memory Analytics v BI
 • Analytická funkcionalita v paměti, resp. analytické aplikace realizované v operační paměti (In Memory Analytics) je nabízena jako technologie, resp. součást nových produktů umožňující realizovat multidimenzionální analýzy, a to i s detailními daty, uloženými v operační paměti.
 • Je to pojetí konceptu BI, které pro zvýšení výkonu ve své architektuře používá komponentu in-memory databází .
 • Existuje několik přístupů k in-memory koncepci. Prvním přístupem je kompletní in-memory řešení, nebo integrace in-memory databáze do stávajícího řešení BI.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Umožňuje díky výkonu in-memory databáze analyzovat data doslova v reálném čase , s dobou odezvy pouhých několika sekund. Hodí se pro zpracování velkých objemů dat a pro složité výpočty nad těmito daty.
 2. Pomáhá odstínit zátěž vedlejších i zdrojových systémů . Různé systémy disponují různou dobou odezvy, která se navíc mění se stupněm zátěže těchto systémů. Přidáním komponenty in-memory databáze do řešení BI se tak značně odlehčí zátěž vedlejších systémů, včetně systémů zdrojových.
 3. Nastartování procesu zlepšení datové kvality. Dostupnost informací je základním předpokladem datové kvality. Díky zvýšení výkonnosti analýzy dat uživatel získá informace v požadovaném čase (nebo alespoň výrazně aktuálnější informace).
 4. Jednodušší provoz a údržba systému. Jelikož analytické aplikace pracují nad obrovským množstvím dat, vyžadují vysoký výpočetní výkon. S kompletním in-memory řešením není již potřeba složitě budovat architekturu BI po výše uvedených vrstvách (nákup HW, SW, implementace, integrace aplikací a dat, ladění systému). In-memory řešení je možné získat od jediného dodavatele v mnohem kratším čase a tím snížit náklady na provoz a údržbu systému.
 5. Standardizované BI aplikace – S příchodem koncepčně „jednoduchého“ in-memory řešení BI není třeba vyvíjet aplikace šité zákazníkovi na míru, nebo vyvíjet kompletní řešení na „zelené louce“. Již dnes několik dodavatelů nabízí hotové řešení BI pro standardizované systémy typu ERP, CRM a další. Ty obsahují předdefinované komponenty pro jednotlivé vrstvy (ETL, vlastní datový model, sady reportů a dashboardů).
 6. Masové rozšíření BI . Díky jednoduššími nasazení, nárůstu výkonu i novému typu BI aplikací postupně dojde k postupnému rozšíření řešení BI mezi širší okruh uživatelů. Vzhledem k flexibilitě škálování řešení, si ho budou moci v budoucnu dovolit i malé a střední podniky.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Cena nejvýkonnějších řešení zůstává díky vysoké ceně operačních pamětí prozatím velmi vysoká. Díky tomu si mohou in-memory BI pro zpracování opravdu velkých objemů dat dovolit jen velké společnosti. (Na druhé straně se však in-memory používá i pro self service BI a tedy i pro menší řešení),
 2. Pro úspěšnou implementaci řešení je potřeba zvolit vhodný přístup pro danou situac i, ve které se podnik nachází. Na základě potřeb podniku je klíčové vybrat komponenty řešení tak, aby plně vyhovovaly jeho potřebám,
 3. Využití in-memory databází bez použití energeticky nezávislých operačních pamětí typu NVRAM s sebou nese zásadní nedostatek takového řešení. Tím je potřeba nahrání dat do in-memory databáze ze zdrojových systémů nejen při plánované aktualizaci, ale i při výpadku systému.