Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Sandbox
Sandbox
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F419
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-27
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Efekty a přínosy Sandbox pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Poskytuje prostor pro uživatelské zkoušení, prototypování a případně testování nových nástrojů a analytických úloh,
  2. Nabízí možnost rychlého zkoušení a dotazování, s využitím nových uživatelsky orientovaných nástrojů,
  3. Nejedná se o povinnou komponentu,
  4. S větším využitím podporuje efektivně zvyšování kvalifikace a znalostních předpokladů uživatelů pro další běžný provoz v podnikové analytice.
2. Problémy a omezení spojené se Sandbox
  1. Sandbox nemůže být využíván v běžném provozním režimu,
  2. Nepodporuje obvyklou dokumentaci ani běžně předpokládanou datovou kvalitu dat,
  3. Nepodporuje backupy a obnovu dat po výpadcích,
  4. Nenabízí obvyklou úroveň zajištění bezpečnosti zpracování a využívání dat,
  5. Je otázkou, jaká data a s jakými zodpovědnostmi do Sandboxu ukládat.
3. Reference:
  • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.