Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Operační datový sklad
BI: Operační datový sklad
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F412
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení operačního datového skladu
 • Operační datový sklad ( Operational Data Store, ODS ) je komponenta datové vrstvy, která je charakteristická následujícím využitím :
  • Jedná se o jednotné místo datové integrace aktuálních dat z primárních systémů,
  • Podporuje relativně jednoduché dotazy nad menším množstvím aktuálních dat.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Představuje jednotné místo datové integrace aktuálních dat,
 2. Nabízí možnost rychlého dotazování ,
 3. Představuje zdroj pro sledování konsolidovaných, agregovaných dat s minimální dobou odezvy po zpracování,
 4. Podporuje dotazování nad omezeným množstvím aktuálních dat,
 5. Obsahuje aktuální záznamy vybraného množství dat,
 6. Podporuje interaktivní komunikaci se zákazníkem,
 7. Umožňuje schopnost napojení na integrační platformy ,
 8. Je zdrojem pro reportingové nástroje ,
 9. Nejedná se o povinnou komponentu,
 10. Obsahuje konzistentní a v některých případech agregovaná data.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Zvyšuje náklady na realizaci DWH,
 2. Neposkytuje pohled na data v časovém srovnání ,
 3. Často náročné na integraci se zdrojovými systémy