Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Architektury a přístupy k byznys analytice
Architektury a přístupy k byznys analytice
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG470
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je dopady různých architektur, přístupů a způsobů řešení na úlohy byznys analytiky, zejména BI a SSBI.
3. Přehled faktorů
 • Koncept sběrnicové architektury (F441 ),
 • Koncept jednorázového vytvoření celého BI řešení (F442 ),
 • Přírůstkový koncept (F443 ),
 • Zachycení změn ve zdrojových systémech (F444 ),
 • Historizace (F445 ),
 • Vytváření analytických funkcí nad datovým skladem (F446 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení specifických úloh business intelligence, BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).