Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Zachycení změn ve zdrojových systémech
Zachycení změn ve zdrojových systémech
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F465
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Snítil, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. CDC - podstata, účel:
 • Účelem fungování CDC je schopnost zachytávat změny v datech ve zdrojových systémech. Snahou použití CDC je získávat tyto změny efektivně, a pokud je to možné, dosáhnout co nejmenšího zatížení těchto zdrojových systémů.
 • Získání zdrojových dat by tedy nemělo mít žádný anebo pouze zanedbatelný dopad do běžného používání zdrojových systémů a to zejména tak, aby nebyla narušena jejich primární funkce.
2. Obsahové vymezení faktoru zachycení změn ve zdrojových systémech
 • Zachycení změn ve zdrojových systémech, resp. Change Data Capture (CDC) se v architektuře datového skladu obvykle nachází mezi zdrojovými systémy (zejména jejich databázemi) a dočasným uložištěm dat.
 • CDC nabízí alternativu k použití ETL , které vždy zatíží zdrojovou databázi , a to z důvodu, že se do zdrojové databáze připojuje přes konektor , z kterého čte data (nehledě na to, zda se jedná o nativní konektor konkrétní databáze nebo o generický konektor, jakým je například ODBC či JDBC).
 • Naproti tomu CDC se dokáže vyhnout tomuto zatížení, protože dokáže změny provedené v datech vyčítat z databázových logů , obvykle se tedy nevytváří žádné databázové připojení, databáze nemusí tvořit exekuční plán a provádět načítání dat z disků. Jedním z  nástrojů, které je možné použít pro implementaci tohoto rozšiřujícího konceptu je například IBM InfoSphere Change Data Capture.
 • Ve většině případů tedy není potřeba nahrávat data z těchto databází a z jejich diskových úložišť, ale pomocí znalosti databázových logů lze odvodit, jaká data byla jak změněna a na základě toho vyvodit potřebný stav v cílovém uložišti.
3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Uplatněním konceptu se lze vyhnout výraznému zatížení zdrojových systémů a zároveň je možné potřebná data zpřístupnit pro další zpracování.
 2. Efektem je relativně rychlé zachycení změn ve zdrojových systémech, a tedy tyto změny mohou být velmi rychle zapisovány do cílového systému a zpřístupněny tak k dalšímu zpracování.
 3. V případě nasazení specializovaného CDC nástroje v konkrétním prostředí je velkou výhodou zejména v případě, kdy zvolený nástroj umí změny získávat ze všech zdrojových systémů , které jsou provozované v daném prostředí.
 4. Nasazení specializovaného nástroje vede ke zjednodušení používaného řešení, kdy místo různých způsobů získávání dat ze zdrojových systémů by existoval jednotný způsob získávání zdrojových dat. Správa takového řešení a jeho provoz by tak mohl být efektivnější.
4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Uvedený způsob získání datových změn ze zdrojových systémů na první pohled nepřináší výrazné nevýhody .
 2. Určitým rizikem a omezením jsou případné změny ve strukturách tabulek na zdrojovém systému. V takovém případě může dojít k zastavení přenášení změn ze zdrojového systému do cílového a je nutné provést znovu mapování dat.