Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : IT pro automatickou identifikaci objektů
IT pro automatickou identifikaci objektů
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG850
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
  • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
  • Cílem podskupiny je definovat a analyzovat vlastnosti identifikačních technologií jako základ pro efektivní řízení a plánování zejména řízení skladů, výrobních provozů a dalších oblastí, pro které jsou tyto technologie významné.
3. Přehled faktorů
4. Vliv faktorů na úlohy
  • Faktory IT pro automatickou identifikaci objektů se uplatňují na podnikové úrovni zejména ve skupině úloh Řízení skladů (TGQ200 ).
  • Na taktické úrovni řízení IT se promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Na operativní úrovni řízení IT se faktory IT pro automatickou identifikaci objektů promítají do skupiny úloh Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).