Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : RFID
RFID
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F852
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-17
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. RFID - obsahové vymezení faktoru
  • RFID - Radio Frequency Identification, resp. radiofrekvenční identifikace , zajišťuje bezdotykovou automatickou identifikaci sloužící k přenosu a ukládání dat prostřednictvím elektromagnetických vln.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Oproti manuálnímu zjišťování údajů o objektech nabízí možnosti, jak snížit náklady, zlepšit využití zdrojů , zvýšit rychlost a přesnost detekce potřebných informací o objektech, resp. zásobách, a kromě jiného i zjednodušit identifikaci v extrémních podmínkách (prašnost, vlhkost, nízká teplota apod.).
  2. Možnosti zachycení a sledování pohybu jakéhokoliv zboží, a to od přepravního kontejneru, přes paletu až po jednotlivé kusy zboží či zvířat.
  3. Je nutná pouze rádiová viditelnost, díky čemuž lze RFID štítky umístit i dovnitř boxu či kontejneru aniž by došlo k narušení identifikace objektu.
  4. RFID napomáhá k řízení lidí, nebo samotné identifikaci vozidel a kontroly jízd , což vede k významným časovým úsporám a k vylepšování průběhů jízd.
3. Poznámky, reference
  • JIRSÁK, Petr, Michal MERVART a Marek VINŠ. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-958-6., strana 216-217