Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Čárové kódy
Čárové kódy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F851
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-10-17
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Čárové kódy - obsahové vymezení faktoru
  • Systém rovnoběžných pruhů , ve kterých je zakódovaná informace. Existuje velké množství typů čárových kódů EAN, kód 128, Codabar, ITF kód apod.), které se od sebe liší jak délkou informace, dimenzionalitou, či směrem čtení.
  • K aždé zboží se na výstupu z výrobní linky označí jedinečnou etiketou s čárovým kódem , a klíčovým kódem každé etikety je unikátní číslo, představující jednoznačnou identifikaci pro každou položku zvlášť.
  • Nutný předpoklad pro efektivní fungování čárových kódů je jejich standardizace , která je zajištěná organizací GS1 , která má zastoupení i v České republice (GS1 Czech Republic).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Přesnost, rychlost a flexibilita v automatickém získávání údajů o objektech.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Vyžaduje zajištění potřebné infrastruktury , kde jsou kromě softwarové podpory požadovány technické součásti, a to tiskárny či čtečky čárových kódů s různorodým snímacím rozsahem, designem, výkonem, či uživatelským prostředím a podporou softwarových aplikací.
4. Poznámky, reference
  • JIRSÁK, Petr, Michal MERVART a Marek VINŠ. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-958-6., strana 216-217