Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Čárové kódy
Čárové kódy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F891
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Velebová, D. (MIBCON)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Čárové kódy - obsahové vymezení faktoru

Systém rovnoběžných pruhů, ve kterých je zakódovaná informace. Existuje velké množství typů čárových kódů EAN, kód 128, Codabar, ITF kód apod.), které se od sebe liší jak délkou informace, dimenzionalitou, či směrem čtení. Každé zboží se na výstupu z výrobní linky označí jedinečnou etiketou s čárovým kódem, a klíčovým kódem každé etikety je unikátní číslo, představující jednoznačnou identifikaci pro každou položku zvlášť. Nutný předpoklad[1] pro efektivní fungování čárových kódů je jejich standardizace, která je zajištěná organizací GS1, která má zastoupení i v České republice (GS1 Czech Republic).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT

Přesnost, rychlost a flexibilita v automatickém získávání údajů o objektech

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem

Vyžaduje zajištění potřebné infrastruktury, kde jsou kromě softwarové podpory požadovány technické součásti, a to tiskárny či čtečky čárových kódů s různorodým snímacím rozsahem, designem, výkonem, či uživatelským prostředím a podporou softwarových aplikací.

4. Poznámky, reference

JIRSÁK, Petr, Michal MERVART a Marek VINŠ. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-958-6., strana 216-217