Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory IT, techniky a infrastruktury
Faktory IT, techniky a infrastruktury
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG800
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Skupina „Faktory IT, techniky a infrastruktury“ – přehled
 • IT - technické prostředky (hardware) (FSG810 ),
 • IT – software (FSG830 ),
 • IT - komunikační sítě, internet (FSG850 ),
 • IT infrastruktura (FSG870 ),
 • IT – trendy (FSG880 ),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890 ),
 • IT - Data, integrace dat (FSG910 ).
2. Účel skupiny „Faktory IT, techniky a infrastruktury“
 • Účelem této skupiny faktorů je definovat podstatné principy a charakteristiky, které jsou spojeny s technickými prostředky podnikového informačního systému, základními informačními technologiemi, včetně těch, jimiž je zajištěna komunikace v podniku.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Otázky a problémy spojené s vyhodnocením a promítáním faktorů IT, techniky a infrastruktury v řízení podniku a řízení jeho IT jsou formulovány zejména ve scénářích :
  • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
  • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
  • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
  • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ),
  • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
  • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ).
4. Vymezení faktorů IT, techniky a infrastruktury
 • OECD vymezuje produkty IT, respektive ICT takto: „ICT produkty jsou takové, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou“ (OECD, 2009). Produkty mohou mít charakter zboží anebo služeb a jsou členěny do 99 podtříd dle společné klasifikace produktů vymezené OSN (tzv. CPC - Central Product Classification)".
5. Faktory IT, techniky a infrastruktury“ - obsah
 1. IT - technické prostředky (hardware) (FSG810 ):
  1. Osobní počítače (F810), Služební počítače (F811),
  2. Zařízení, kde počítač či integrované elektronické obvody zajišťují specifickou funkci zařízení (F812),
 2. IT – software (FSG830 ) :
  1. Operační systémy (F830), Podpůrné programy (utility) (F831),
  2. Technologie virtualizace (F832), Virtualizace serverů (F833 ), Virtualizace pracovních stanic (VDI) (F834 ), Virtualizace mobilních zařízení (F835),
  3. Middleware (F836),
  4. Computer Aided Systems Engineering (CASE) (F837),
  5. Software pro podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového IT (F838),
  6. SOA, Service Oriented Architecture (F841 ),
  7. Webové služby (F842 ),
 3. IT - komunikační sítě, internet (FSG850 ) :
  1. Komunikační sítě (F850), Síť Internet a jeho služby (F851),
 4. IT infrastruktura (FSG870 ) :
  1. Služby spojené s informačními technologiemi (F870),
  2. Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance (F871),
 5. IT – trendy (FSG880 ) :
  1. Bring-Your-Own-Device (BYOD) (F881 ), Bring-Your-Own-Cloud (BYOC) (F882),
  2. Internet věcí, Internet of Things, IoT (F883),
 6. IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890 ) :
  1. Čárové kódy (F831), RFID (F832),
 7. IT - Data, integrace dat (FSG910 ) :
  1. Integrace s materializací dat (F921), Virtualizovaná integrace dat (F922),
  2. Rozsah doménového pokrytí dat (F923),
  3. Inkrementálnost integrace dat (F924), Standardizovanost integrovaných dat (F925).
6. Faktory IT, techniky a infrastruktury v kontextu řízení IT
 • Podskupiny faktorů ovlivňují tyto skupiny úloh, resp. domény:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ) - plánování infrastrukturních projektů a zajištění potřebných IT zdrojů pro plánované aplikační projekty,
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ) - analýzy a operativní plánování nových IT zdrojů, resp. řízení jejich upgrade,
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - operativní zajišťování IT zdrojů pro jednotlivé řešené projekty,
  • Řízení provozu IT (DO700 ) - správa a řízení problémů a incidentů na úrovni IT zdrojů.