Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : IT, technika a infrastruktura
IT, technika a infrastruktura
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG800
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Poznámka:
  • Souhrnná charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Vymezení a účel faktorů
  • Účelem této skupiny faktorů je definovat podstatné principy a charakteristiky, které jsou spojeny s vybranými technickými prostředky podnikového informačního systému, základními informačními technologiemi, včetně těch, jimiž je zajištěna komunikace v podniku. Speciální pozornost je věnována průmyslovému internetu věcí a Průmyslu 4.0.
3. Přehled podskupin faktorů
  • IT - technické a softwarové prostředky, data (FSG800 ),
  • Průmyslový Internet věcí (IIoT) (FSG810 ),
  • Komunikace (FSG830 ),
  • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG850 ).