Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina faktorů : Faktory IT, techniky a infrastruktury
Faktory IT, techniky a infrastruktury
Kód skupiny faktorů

Standardní kód skupiny faktorů v MBI.

:
FG800
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny faktorů

1. Skupina „Faktory IT, techniky a infrastruktury“ – přehled
 • IT - technické a softwarové prostředky, data. (FSG800),
 • Komunikace (FSG830),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG850 ).
2. Účel skupiny „Faktory IT, techniky a infrastruktury“
 • Účelem této skupiny faktorů je definovat podstatné principy a charakteristiky, které jsou spojeny s technickými prostředky podnikového informačního systému, základními informačními technologiemi, včetně těch, jimiž je zajištěna komunikace v podniku.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Otázky a problémy spojené s vyhodnocením a promítáním faktorů IT, techniky a infrastruktury v řízení podniku a řízení jeho IT jsou formulovány zejména ve scénářích :
  • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
  • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
  • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
  • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ),
  • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
  • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ).
4. Vymezení faktorů IT, techniky a infrastruktury
 • OECD vymezuje produkty IT, respektive ICT takto: „ICT produkty jsou takové, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou“ (OECD, 2009). Produkty mohou mít charakter zboží anebo služeb a jsou členěny do 99 podtříd dle společné klasifikace produktů vymezené OSN (tzv. CPC - Central Product Classification)".
5. Faktory IT, techniky a infrastruktury v kontextu řízení IT
 • Podskupiny faktorů ovlivňují tyto skupiny úloh, resp. domény:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ) - plánování infrastrukturních projektů a zajištění potřebných IT zdrojů pro plánované aplikační projekty,
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ) - analýzy a operativní plánování nových IT zdrojů, resp. řízení jejich upgrade,
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - operativní zajišťování IT zdrojů pro jednotlivé řešené projekty,
  • Řízení provozu IT (DO700 ) - správa a řízení problémů a incidentů na úrovni IT zdrojů.