Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Průmyslový Internet věcí (IIoT)
Průmyslový Internet věcí (IIoT)
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG810
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny faktorů je vymezení základních principů Průmyslového Internetu věcí (IIoT) s popisem specifik jeho nasazení do průmyslových podniků a energetiky. Specifika průmyslových podniků ovlivňují nasazení Internetu věcí a jsou zdrojem požadavků, které jsou na průmyslové IIoT kladeny.
3. Přehled faktorů
 • Internet věcí, IoT (Internet of Things) (F811),
 • Průmysl 4.0 (F812),
 • Standardy průmyslového Internetu věcí (F813).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 • Řízení majetku (TGQ300 ), zejména řízení údržby.
5. Zdroj
 • Sládek, P.: Implementační rámec řešení průmyslového Internetu věcí, disertační práce, VŠE, Praha, 2020