Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Internet věcí, IoT (Internet of Things)
Internet věcí, IoT (Internet of Things)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F811
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládek, P. KIT / ČEZ
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-23
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Podstatné znaky IoT (Minerva et al. 2015):
  • propojování věcí,
  • připojení věcí do Internetu,
  • unikátní identifikace věci,
  • všudypřítomnost (resp. přítomnost tam, kde je potřeba, v okamžiku, kdy je potřeba),
  • schopnost snímání a regulace,
  • vestavěná inteligence,
  • schopnost vzájemné komunikace,
  • sebe-konfigurace,
  • programovatelnost.
2. Efekty faktoru
 1. Sběr přesných dat a s tím spojený komplexní a detailní pohled na byznys a jeho problémy,
 2. Přímé snížení nákladů na řešení technologii a jejich aplikací,
 3. Zvyšování produktivity práce odborných pracovníků ve výrobě, údržba a dalších oblastech podnikových aktivit,
 4. Efektivnější řešení byznys problematiky za použití dříve nedostupných dat.
3. Otázky a problémy
 1. IoT nemusí vždy doručit předpokládané přínosy. Podle průzkumu společnosti Cisco pouze 26 % organizací hodnotí svoji IoT iniciativu jako úspěšnou,
 2. Komplexita IoT problematiky a technické výzvy spojené s řešením
 3. Pomalejší postup zavádění IoT oproti předpokladům,
 4. Specifické nároky na schopnost integrace jednotlivých částí IoT.
4. Zdroje:
 • MINERVA, Roberto, Abyi BIRU a Domenico ROTONDI, 2015. Towards a definition of the Internet of Things (IoT) [online]. 27. květen 2015. B.m.: IEEE Internet Initiative. [vid. 2017-12-27]. Dostupné z: https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf
5. Poznámka
 • Detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu k podskupině faktorů „Průmyslový Internet věcí (IIoT)“ (FSG810 ).