Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Standardy průmyslového Internetu věcí
Standardy průmyslového Internetu věcí
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F813
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládek, P. KIT / ČEZ
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-23
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Nejvyšší vrstvou sady Internetových protokolů je aplikační vrstva. V rámci Internetového modelu nejsou dále dělené protokoly aplikační vrstvy, přestože některé aplikační protokoly obsahují vnitřní dělení na podvrstvy. Protokoly aplikační vrstvy lze rozdělit na uživatelské a podpůrné protokoly.
  • Transportní vrstva poskytuje „end-to-end“ komunikační služby pro aplikace. Hlavním úkolem transportní vrstvy je zajistit přenos mezi koncovými účastníky komunikace, kterými jsou v případě architektury Internetového modelu aplikační programy.
  • Síťová vrstva je primárně založená na IP (Internet Protocol), ale obsahuje i další protokoly. V rámci návrhu IP je dána přednost rychlému přenosu dat před spolehlivým přenosem. Z toho důvodu byl zvolen nespojovaný přenos, který neobsahuje napravování chyb při přenosu.
  • Vrstva síťového rozhraní má na starosti vše, co je spojeno s ovládáním konkrétní přenosové cesty a s přímým vysíláním a příjmem datových paketů. Je závislá na konkrétní přenosové technologii, která je použitá.
  • Ke čtyřem základním vrstvám je doplněná vrstva zařízení, která zajišťuje vazbu mezi množinou komunikačních standardů a zařízeními, které jsou součástí IIoT řešení. Ve vrstvě zařízení jsou uvedené standardy s úzkou vazbou na fyzické zařízení vystupující v řešení Internetu věcí. Typické standardy v této vrstvě jsou spojené s identifikací zařízení nebo běhovým prostředím na něm.
2. Poznámka
  • Detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu k podskupině faktorů „Průmyslový Internet věcí (IIoT)“ (FSG810 ).