Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Průmysl 4.0
Průmysl 4.0
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F812
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládek, P. KIT / ČEZ
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-23
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Průmysl 4.0 není pouhou digitalizací průmyslové výroby, je to komplexní systém změn spojený s řadou lidských činností, a to nejen v průmyslové výrobě. Fenoménem dneška je propojování internetu věcí, služeb a lidí a s tím související nesmírný objem generovaných dat ať už komunikací stroj-stroj, člověk-stroj nebo člověk-člověk (Mařík 2015).
2. Efekty faktoru
 1. Efektivní nakládání s energiemi a surovinami,
 2. Využití aktiv,
 3. Efektivita lidské práce,
 4. Optimalizace skladů,
 5. Zvýšení kvality,
 6. Soulad mezi poptávkou a nabídkou,
 7. Zkrácení času pro uvedení na trh,
 8. Poskytování poprodejních služeb.
3. Zdroje
 • MAŘÍK, Vladimír, 2015. Národní iniciativa Průmysl 4.0 [online]. září 2015. B.m.: Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/narodni-iniciativa-prumysl-40.pdf
4. Poznámka
 • Detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu k podskupině faktorů „Průmyslový Internet věcí (IIoT)“ (FSG810 ).