Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví
Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U035BXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-04
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.1
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je pro oblast zdravotnictví stanovit základní pravidla a přístupy k rozhodování o zajištění IT procesů,IT služeb a IT zdrojů, tj. interními (vlastními kapacitami) nebo externími dodavateli a poskytovateli.
2. Obsah úlohy
 • Návrh sourcingu je orientován na způsob zajištění IT procesů, IT služeb a IT zdrojů. Řeší otázky rozvoje a provozu informatiky z pohledu variantních řešení vlastními kapacitami oproti externím .
 • Účelem je nastavit sourcingovou strategii tak, aby mohlo dojít k efektivnímu využívání jednotlivých forem sourcingu, včetně různých služeb realizovaných na bázi cloud computingu (SaaS, PaaS, IaaS).
 • Rozhodování se vztahuje, jak na stávající IT procesy, IT služby a IT zdroje, tak na nově připravované.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Společnost má definovanou architekturu IT a strategii.
4. Doporučené praktiky
 • Před rozhodnutím o koncepci sourcingu je důležité si uvědomit měnící se požadavky na kompetence pracovníků . Zatímco při interním poskytování služeb společnost vyžaduje především technicky zdatné zaměstnance, se zvyšující se mírou outsourcingu se zvyšuje naopak potřeba obchodních kompetencí.
 • Nedoporučuje se technické pracovníky automaticky pověřit starostí o outsourcingové smlouvy, nýbrž se předtím přesvědčit o jejich obchodních kompetencích, případně řízením dodavatelů pověřit jiné pracovníky.
 • Koncepce sourcingu je strategické rozhodnutí a tedy tato činnost by měla být realizována vyšším managementem.
 • Rozdělení služeb do kategorií by mělo být prováděno nejen pracovníky IT, nýbrž ve spolupráci s byznysem, aby byla identifikovaná skutečná hodnota a kritičnosti služby.
 • Pro oblast zdravotnictví je podstatné uvažovat následující faktory ovlivňující sourcingovou strategii :
  • Legislativa,
  • Názory managementu na IT,
  • Cíle, funkce a role IT,
  • Stupeň integrace IT,
  • Standardizace a míra formalizace IT,
  • Velikost zdravotnického zařízení a jeho struktura,
  • Specializace a procesy,
  • Konektivita,
  • Technická vyspělost, zkušenosti, znalosti a schopnosti,
  • Nabídka na trhu,
  • Dostupnost pracovníků,
  • Náklady na pracovní sílu,
  • Rozšířenost IS/IT služeb na trhu,
  • Způsob vedení IT,
  • Geografická poloha zdravotnického zařízení,
  • Názory lékařů,
  • Názory pacientů,
  • Transakční a nákupní náklady, frekvence transakcí.