Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví
Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U035BXHE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Potančok, M. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.1
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh sourcingu IT ve zdravotnictví“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je pro oblast zdravotnictví stanovit základní pravidla a přístupy k rozhodování o zajištění IS/ICT procesů, IS/ICT služeb a IS/ICT zdrojů, tj. interními (vlastními kapacitami) nebo externími dodavateli a poskytovateli.
2. Obsah úlohy

Návrh sourcingu je orientován na způsob zajištění IT procesů, IT služeb a IT zdrojů. Řeší otázky rozvoje a provozu informatiky z pohledu variantních řešení vlastními kapacitami oproti externím. Účelem je nastavit sourcingovou strategii tak, aby mohlo dojít k efektivnímu využívání jednotlivých forem sourcingu, včetně různých služeb realizovaných na bázi cloud computingu (SaaS, PaaS, IaaS). Rozhodování se vztahuje, jak na stávající IT procesy, IT služby a IT zdroje, tak na nově připravované.

3. Vstupy úlohy
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Informační strategie (D001A ), kapitoly 3, 4, 5,
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 8,
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Společnost má definovanou architekturu IS/ICT a strategii.
6. Doporučené praktiky

Před rozhodnutím o koncepci sourcingu je důležité si uvědomit měnící se požadavky na kompetence IS/ICT pracovníků. Zatímco při interním poskytování služeb společnost vyžaduje především technicky zdatné zaměstnance, se zvyšující se mírou outsourcingu se zvyšuje naopak potřeba obchodních kompetencí. Nedoporučuje se technické pracovníky automaticky pověřit starostí o outsourcingové smlouvy, nýbrž se předtím přesvědčit o jejich obchodních kompetencích, případně řízením dodavatelů pověřit jiné pracovníky.

Koncepce sourcingu je strategické rozhodnutí a tedy tato činnost by měla být realizována vyšším managementem. Rozdělení služeb do kategorií by mělo být prováděno nejen pracovníky IT, nýbrž ve spolupráci s byznysem, aby byla identifikovaná skutečná hodnota a kritičnosti služby. Pro oblast zdravotnictví je podstatné uvažovat následující faktory ovlivňující sourcingovou strategii:

 • Legislativa,
 • Názory managementu na IS/ICT,
 • Cíle, funkce a role IS/ICT,
 • Stupeň integrace IS/ICT,
 • Standardizace a míra formalizace IS/ICT,
 • Velikost zdravotnického zařízení a jeho struktura,
 • Specializace a procesy,
 • Konektivita,
 • Technická vyspělost, zkušenosti, znalosti a schopnosti,
 • Nabídka na trhu,
 • Dostupnost pracovníků,
 • Náklady na pracovní sílu,
 • Rozšířenost IS/ICT služeb na trhu,
 • Způsob vedení IS/ICT,
 • Geografická poloha zdravotnického zařízení,
 • Názory lékařů,
 • Názory pacientů,
 • Transakční a nákupní náklady, frekvence transakcí.