Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Skladovací technologie
Skladovací technologie
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ405
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Skladovací technologie - obsahové vymezení
  • Dimenze přestavuje přehled používaných technologií využívaných ve skladovém hospodářství. Jejím účelem je sledovat i jejich využití.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze obsahuje pouze několik prvků relevantních technologií pro podnik a nemá hierarchii.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ).