Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy skladů
Analýzy skladů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ221A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy skladů“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci řízení skladů a skladových zásob představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky skladových zásob, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze.
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení skladů, skladových zásob a skladových míst na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu

Obsah analytických tabulek odpovídá funkcím v úloze „Analýzy skladů a skladových zásob“ (UQ204A ).

  1. Analýzy ekonomických ukazatelů řízení skladů dle vybraných dimenzí,
  2. Analýzy ukazatelů řízení skladů procesního charakteru,
  3. Analýzy ukazatelů řízení skladů organizačního charakteru,
  4. Časové analýzy řízení skladů („Time Intelligence“),
  5. Srovnávací analýzy aktivit v řízení skladů.
3. Zpracování dokumentu
  • Úloha: „Analýzy skladů a skladových zásob“ (UQ204A ).