Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy skladů
Analýzy skladů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ221A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy skladů“ - účel dokumentu
 • Analýzy v rámci řízení skladů a skladových zásob představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky skladových zásob, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze.
 • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení skladů, zejména optimalizaci skladových zásob a skladových míst na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
 • Obsah analytických tabulek odpovídá funkcím v úloze „Analýzy skladů a skladových zásob“ (UQ204A ).
  • Analýzy ekonomických ukazatelů řízení skladů dle vybraných dimenzí,
  • Analýzy ukazatelů řízení skladů procesního charakteru,
  • Analýzy ukazatelů řízení skladů organizačního charakteru,
  • Časové analýzy řízení skladů („Time Intelligence“),
  • Srovnávací analýzy aktivit v řízení skladů.
3. Zpracování dokumentu
 • Úloha: „Analýzy skladů a skladových zásob“ (UQ204A ).