Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace inventur skladů
Dokumentace inventur skladů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ231A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumentace inventur skladů“ - účel dokumentů
  • Inventury a inventarizace obsahu skladů má poměrně rozsáhlé dokumentační zajištění .
  • Účelem je vytvořit přehled o hlavních dokumentech tohoto typu a na příkladech dokumentovat jejich obsah.
2. Přehled dokumentů
  1. Deník fyzické inventury skladu (DQ231B ),
  2. Seznam fyzické inventury skladu (DQ231C ),
  3. Evidence stavu inventury, položky fyzické inventury (DQ231D ),
  4. Doklad o fyzické inventuře (DQ231E ).
3. Vznik dokumentů
  • Úloha : „Inventury skladů“ (UQ206A ).