Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace inventur skladů (deník fyzické inventury skladu)
Dokumentace inventur skladů (deník fyzické inventury skladu)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ231A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumentace inventur skladů“ - účel dokumentů
  • Inventury a inventarizace obsahu skladů má poměrně rozsáhlé dokumentační zajištění .
  • Účelem je vytvořit přehled o hlavních dokumentech tohoto typu a na příkladech dokumentovat jejich obsah.
2. Přehled dokumentů
  1. Deník fyzické inventury skladu,
  2. Seznam fyzické inventury skladu ,
  3. Evidence stavu inventury, položky fyzické inventury ,
  4. Doklad o fyzické inventuře .
3. Vznik dokumentů
  • Úloha : „Inventury skladů“ (UQ206A ).