Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Tržba na návštěvu
Tržba na návštěvu
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1103
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Tržba na návštěvu - ukazuje průměrná velikost tržby připadající na jednu návštěvu, pro efektivní nastavení investic do marketingu nebo nastavení webu.
2. Výpočetní předpisy
  • Tržba na návštěvu = suma tržeb / celkový počet návštěv.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A).
4. Adekvátní dimenze