Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : MIT Sloan
MIT Sloan
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M107
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. MIT Sloan - celková charakteristika
  • MIT Sloan je referenční model pro IT Governance , založený na množství rozsáhlých projektů uskutečněných v  Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Information Research (CIRS), Sloan School of Management.
  • Referenční model obsahuje 3 základní aspekty zavádění IT Governance:
    • Klíčové IT rozhodovací domény (Principy využití IT, IT Architektura, Strategie IT Infrastruktury, Potřeby byznysu v aplikacích, Priority investic do IT),
    • Archetypy pro přidělování rozhodovacích oprávnění (Byznys monarchie a její zásadní vliv má vrcholový management, IT monarchie a její zásadní vliv na IT management, Feudální styl rozhodování - rozhodují vlastníci jednotlivých projektů, nebo koncoví uživatelé IT služeb, Federální styl rozhodování - na rozhodování mají výrazný vliv manažeři byznysu, Duální systém - zásadní vliv vrcholového managementu a vybrané časti byznysu),
    • Procesy IT Governance (Povolování výjimek v investicích, Povolování výjimek v architektuře, Service-Level-Management, Chargeback, Řízení portfolia programů a projektů, Sledování přidané tržní hodnoty.
  • Pro každou jednu oblast je popisovaných několik případových studií z reálných společností. Vždy je přitom vyplněná tzv. matice uspořádání IT Governance (přirazení rozhodovacích oprávnění pro jednotlivé domény rozhodování), která je porovnávaná vůči nejčastěji používanému nastavení v praxi.