Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Uživatelské hodnocení kvality (SERVQUAL)
Uživatelské hodnocení kvality (SERVQUAL)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M135
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Uživatelské hodnocení kvality (SERVQUAL) - celková charakteristika
  • 22 prvkový škálový dotazovací nástroj , který mapuje celkový postoj uživatelů k IT službě. Zaměřuje se jak na očekávání, tak na vnímání skutečného stavu služby .
  • Vnitřně se dělí na 5 dimenzí (hmotná aktiva, spolehlivost, reakce, důvěra a pozornost).
  • Výhodou je komplexní představa o rozhraní služby z pohledu zákazníka. Nevýhoda je špatné porozumění respondentů otázek na jejich očekávání.
  • Nástroj se může být vyplněn kýmkoli , kdo zaujímá postoj ke službě např. personálem služby.