Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS)
Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M131
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS) - celková charakteristika

Cílem MMDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a integrovaného informačního systému podniku, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií a informatických služeb k maximální podpoře podnikových cílů. Komplexní IS je takový, který podporuje všechny činnosti podniku, pro něž je možné nalézt efektivní informatickou podporu. Integrovaný IS znamená, že informační systém je tvořen z celé řady hardwarových, softwarových a datových komponent, které jsou navzájem propojeny (integrovány) do jednoho systému. To, že IS optimálně využívá potenciálu dostupných ICT, znamená, že není nutně postaven na nejnovějších technologiích a nejsofistikovanějších ICT službách, ale vybírá z nich ty, které mají pro daný podnikový IS ekonomický smysl. Poslední část věty pak znamená, že hlavním kritériem efektivity podnikové informatiky je to, do jaké míry se jí daří podporovat podnikové cíle a priority.