Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS)
Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M131
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Multidimesional Management and Development of Information Systém (MMDIS) - celková charakteristika
  • Cílem MMDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a integrovaného informačního systému podniku, který využívá potenciálu dostupných informačních technologií a informatických služeb k podpoře podnikových cílů.
  • Komplexní IS je takový, který podporuje všechny činnosti podniku, pro něž je možné nalézt efektivní informatickou podporu.
  • Integrovaný IS znamená, že informační systém je tvořen z celé řady hardwarových, softwarových a datových komponent, které jsou navzájem propojeny (integrovány) do jednoho systému. To, že IS optimálně využívá potenciálu dostupných ICT, znamená, že není nutně postaven na nejnovějších technologiích a nejsofistikovanějších ICT službách, ale vybírá z nich ty, které mají pro daný podnikový IS ekonomický smysl.
  • Hlavním kritériem efektivity podnikové informatiky je to, do jaké míry se jí daří podporovat podnikové cíle a priority.