Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Model SPSPR
Model SPSPR
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M133
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Model SPSPR - celková charakteristika
  • Model řeší vztah mezi řízením podnikových procesů a řízením podnikové informatiky . Definuje základní zodpovědnosti byznys a ICT manažerů při řízení vztahu byznys – podniková informatika.
  • Základem modelu je řízení firmy na pěti vzájemně provázaných vrstvách (S – Strategy, P – Business Processes, S – ICT Services, P – ICT Processes, R – ICT Resources).