Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace ERP
Řešení projektu implementace ERP
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG420
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu implementace ERP“ – přehled TG420_1
 • Zpracování úvodní studie ERP zahrnující základní koncepci a stanovení harmonogramu nasazení ERP do podniku (U421A ),
 • Analýza a návrh , obsahující především požadované a odsouhlasené úpravy typového ASW ERP, tedy požadavky na customizace (U422A ),
 • Implementace ERP , zejména realizace customizací a dovývojů typového ASW ERP (U423A ),
 • Zavedení do provozu, migrace (U424A ), zejména migrace dat z původních aplikací do nových databází implementovaného ERP, příprava uživatelů.
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Řešení projektu implementace ERP"

Skupina úloh "Řešení projektu implementace ERP" představují řešení a nasazení celopodnikových ERP (Enterprise Resource Planning) aplikací na bázi typových aplikačních balíků. Předpokládá se, že jsou řešeny dodavatelsky. Navazují na výsledky výběrových řízení nebo na výsledky jednání s již vybraným dodavatelem. Projekty musí respektovat základních charakteristiky ERP softwarových produktů (F300 ). Účelem úloh ERP je:

 • zajistit kvalitní analytickou a implementační přípravu nasazení ERP aplikace podle aktuálních i očekávaných potřeb podniku,
 • optimalizovat podnikové procesy podle požadavků podniku a jeho externího okolí a současně podle nejlepších zkušeností obsažených ve funkcionalitě implementovaného ERP systému,
 • dosáhnout kvalitní implementací očekávané ekonomické i mimoekonomické efekty nasazení ERP do podniku,
 • zajistit kvalitní a kvalifikovanou přípravu uživatelů pro maximální a racionální využití funkcionality nabízené ERP systémem.

3. Scénáře - otázky, problémy
 • S analytickou přípravou a nasazením ERP do provozu je spojena celá řada otázek a problémů, které jsou vyjádřeny ve scénáři "Implementují se aplikace ERP" (S441 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy
 • ERP (F300 ),
 • WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
 • Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ),
 • Řízení dodavatelských řetězců (F354 ),
 • Dodavatelem řízené zásobování (F355 ),
 • Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ),
 • BI: Business intelligence (F400 ),
 • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
 • Mobilní aplikace, Mobile Computing (F550 ).

Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).

Způsob a přístupy k řešení projektu jsou do jisté míry ovlivněny i dalšími podskupinami faktorů:

 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ).
5. „Řešení projektu implementace ERP“ – v kontextu podnikového řízení

Všechny úlohy „Řešení projektu implementace ERP“ musí vycházet z kvalitního a kvalifikovaného pochopení a znalostí obsahu jednotlivých úloh podnikového řízení. Znalost obsahu (byznysu) na straně analytiků je klíčovou podmínkou úspěšného řešení implementace ERP. Úlohy byznysu se samozřejmě liší podle jednotlivých odvětví v dalším přehledu jsou uvedeny hlavní vazby ERP aplikací na jednotlivé oblasti podnikového řízení:

 • Finanční řízení podniku, tj. hlavní kniha, závazky, pohledávky, pokladna, finanční analýzy a plánování (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ),
 • Řízení skladů, řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní apod. (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ).

Řešení úloh ERP se na různé úrovni detailu a technologické realizace a podle uvedených skupin byznys úloh zaměřují na tyto klíčové aspekty:

 1. určení celkové koncepce nasazení ERP, její architektury a zasazení do podnikového řízení, které bude přinášet nejvyšší ekonomické i mimoekonomické efekty,
 2. řešení hlavních problémů v podnikových procesech na úrovni celého podniku i podle jednotlivých skupin úloh, kde jsou hlavní omezení jejich podpory informačními technologiemi,
 3. analýza a návrh funkcionality jednotlivých modulů,
 4. definování a nastavení efektivních provozních podmínek ERP, včetně požadovaného výkonu, doby odezvy, organizace a zajištění bezpečnosti provozu,
 5. kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití ERP.
6. „Řešení projektu implementace ERP“ – v kontextu řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ) – určuje místo ERP z pohledu pokrytí IT služeb,
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) – určuje místo ERP v aplikační architektuře, datové architektuře a technologické architektuře a definuje případné nároky na změny architektur,
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) – představuje nastavená pravidla uplatnění sourcingu pro řešení a provoz ERP,
  • Cloud Governance (U052A ) ¬- případné využití možností cloud computingu a jeho služeb pro řešení a provoz ERP,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - aktualizace katalogu IT služeb, jejich pokrytí ERP,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – pro provoz a rozvoj funkcí ERP,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – řešení vztahů implementace ERP k ostatním probíhajícím projektům,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – ve vztahu k datovým bázím pro ERP,
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – zejména interních uživatelských i IT personálních kapacit pro řešení projektu ERP,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – začlenění a vazby ERP na ostatní ASW,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – vzhledem k požadavkům ERP na IT infrastrukturu,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky služeb poskytovaných ERP,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů ERP,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – tj. investice do ERP,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - řešení vazeb na ostatní projekty aplikací:
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
  • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Správa aplikací (U703A ) – příprava na zavedení ERP do provozu,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména hodnocení požadavků pokrytých aplikací, nároky na service desk spojený s ERP.
7. Metriky pro „Řešení projektu implementace ERP“

V úlohách se využívají metriky řízení, tj. v podskupinách Metriky řízení IT projektů (ISG500 ) a Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ), např.:

 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 ).
8. Aplikace pro podporu skupiny úloh
 • Na IT trhu je k dispozici v oblasti ERP velmi silná skupina produktů. Jejich přehledy a dílčí informace jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řešení projektů zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na vlastním řešení projektu se podle jeho konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ), Vývojáři (RG400 ), Návrháři a správci databází (RG500 ), Systémoví administrátoři (RG600 ).
 • Na řešení projektu je významná kooperace uživatelské sféry, podílejí se na něm manažeři - obecně Manažer organizační jednotky byznysu (RQ008 ) a Byznys manažer (RQ009 ) a pak pracovníci uživatelské sféry, zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ) a Vlastník business požadavku (RQ034 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Projektová změna (D426A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A).

Dokumentace řešení projektů navazuje na řídící dokumenty podskupiny Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ), a to:

 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
 • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
11. Metodiky a metody „Řešení projektu implementace ERP“
 • Základem je skupina analytických metodik a metod - Metodiky řešení projektů (MG500 ) a Metodiky řízení projektů (MG400 ),
 • Podstatnou podmínkou úspěšného řešení projektu jsou i metody podnikového řízení, tj. ve skupinách Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ) a Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).

Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.