Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody řízení podniku
Metodiky a metody řízení podniku
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Přehled metod řízení celého podniku

Skupina zahrnuje metodiky a metody uplatňované v řízení celého podniku, resp. jeho jednotlivých oblastech a procesech, kromě informatiky, tj.:

 1. Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 2. Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 3. Basel II (M003 ),
 4. EFQM (M004 ),
 5. Benchmarking (M005 ),
 6. Segmentace zákazníků (M006 ),
 7. CRP, Continuous Replenishment (M007),
 8. QR, Quick Response (M008),
 9. CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
 10. VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 11. ECR, Efficient Consumer Response (M011),
 12. CAO, Computer Assisted Ordering (M012),
 13. Logistika (M013),
 14. Specifické metody řízení podniku (M030 ).

2. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Všechny uvedené metody se využívají zejména ve skupinách úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ) a v doméně strategického řízení IT (DO000 ).
 • Metody Corporate Performance Management, Balanced Scorecard, EFQM a Benchmarking se využívají téměř výlučně v úlohách Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ) a v řízení IT převážně ve skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ) a Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ).
 • Metody Segmentace zákazníků, QR, Quick Response, ECR, Efficient Consumer Response se využívají ve skupině úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE ) a v řízení IT ve skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • CRP, Continuous Replenishment a CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment jsou součástí plánovacích úloh, především Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ) a Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).
 • Metody VMI, Vendor Managed Inventory, CAO, Computer Assisted Ordering podporují zejména skupiny úloh Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení skladů (TGQ200 ), případně Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ) a Retail: Skladování (TGQ560XRE ).

Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metod a její metody (PDF).