Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Role – úvod a souhrnný přehled
Role – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Podstata a účel rolí

Role určují, jaké kompetence a povinnosti bude mít pracovník v řešení problémů v určité specifické oblasti. V každé pracovní pozici může pracovník vykonávat řadu různých rolí. Tak např. pracovník obsazený do pracovní pozice vedoucí IT provozu může v této pracovní pozici vykonávat roli člena komise IT Governance, nebo člena komise IT nákupu. Naopak roli člena komise nákupu IT může vykonávat řada pracovníků zařazených do různých pracovních pozic. Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení IT i byznysu personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh. Rolím jsou přiřazovány pracovní činnosti a zodpovědnosti v podniku a IT a jsou tak základem pro návrhy a úpravy organizace podniku i informatiky, změny náplně činností a zodpovědností podle potřeb a situace podniku apod.

2. Přehled skupin rolí

Role se v MBI člení do skupin, v základním členění na role v řízení IT a v řízení podniku.

2.1. Role v řízení IT
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
 • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
 • Vývojáři (RG400 ),
 • Návrháři a správci databází (RG500 ),
 • Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Technici a operátoři (RG700 ).

2.2. Role v řízení podniku
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
 • Pracovníci ve veřejné správě - řízení veřejných zakázek (RGQ50XGO ) – specifické role v řízení orgánů veřejné správy.

3. Atributy rolí v MBI

Objekt Role vyjadřují v MBI tyto základní atributy:

 • CZ-ISCO - kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO (ČSÚ),
 • funkční náplň – obvyklá funkční, resp. činnosti role,
 • znalosti – požadované znalosti a případně zkušenosti role,
 • kompetence - kompetence dané role, tj. schopnosti k výkonu požadovaných funkcí,
 • poznámky – obsahují doplňující údaje k roli.

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).