Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Analytici, systémoví analytici
Analytici, systémoví analytici
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Analytici IT

Skupina analytických rolí zahrnuje tvůrce obsahu a logiky podnikové informatiky na různých úrovních řešení. K nim patří tyto role:

  1. Byznys architekt (R301 ),
  2. Byznys analytik (R302 ),
  3. Datový analytik (R303 ),
  4. Člen řešitelského týmu informační strategie (R304 ).

2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
  • Role „Byznys architekt“ se podílí především na skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ), Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
  • Role „Byznys analytik“ se podílí především na skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ), Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
  • Role „Datový analytik“ se podílí především na skupinách úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).
  • Role „Člen řešitelského týmu informační strategie“ se podílí především na skupinách úloh Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu rolí a její role (PDF).