Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení podniku
Řízení podniku
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh podnikového řízení:
 1. Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 2. Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 3. Podnikový controlling (TGQ090 ),
 4. Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 5. Řízení nákupu (TGQ150 ),
 6. Řízení skladů (TGQ200 ),
 7. Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 8. Řízení majetku (TGQ300 ),
 9. Marketing (TGQ350 ),
 10. Řízení dopravy (TGQ400 ),
 11. Řízení energií (TGQ450 ).
2. Zaměření a účel domény

Doména Řízení podniku představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých skupin úloh obsah standardních oblastí podnikového řízení. Smyslem domény je kategorizovat tyto úlohy z pohledu operací s daty (evidenční, transakční atd.). Takto vymezené základní úlohy jsou podle potřeby doplněny i specifickými úlohami, např. úlohami inventur skladů, úlohami řízení poprodejního servisu atd. Komplex všech těchto úloh vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT a tedy i základ pro řešení požadavků na zajištění souladu byznysu a IT (business – IT alignment). Součástí navržených úloh podnikového řízení je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout i komplexní pohled na řízení podniků ve všech relevantních souvislostech.

3. Obsah skupin úloh podnikového řízení

Úlohy podnikového řízení a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Podnikové úlohy se člení to skupin s následujícími úlohami:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ),
  • Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ) :
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ), Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
  • Prodej - standardní reporting (UQ103A ), Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ),
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ),
  • Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
  • Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů , řízení inventur atd. (TGQ200 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ),
  • Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ),
  • Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ):
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
  • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ):
  • Evidence dopravy (UQ401A ), Doprava – transakce (UQ402A ),
  • Doprava - standardní reporting (UQ403A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ):
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ).
4. Typy úloh podnikového řízení v MBI

Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh . Podrobnější charakteristika jednotlivých typů úloh je v úvodní doméně (DO0 ) a člení se na:

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
 • Zajištění obchodních a dalších transakcí ,
 • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
 • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy prodeje zboží a služeb podle zvolených dimenzí,
 • Plánovací úlohy v podnikovém řízení podle zvolených dimenzí,
 • Další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení.
5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení podniku, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování podnikových ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení podniku
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 )
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ).
10. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN )
11. Scénáře – problémy a otázky řízení podniku
 • Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje (SQ101 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu (SQ151),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích - Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ), Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ), Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ), Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ), Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
12. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro podnikové řízení
 • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně