Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Dimenze - úvod, souhrnný přehled
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Podstata a účel dimenzí

Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky. Příkladem dimenzí je např. dimenze Zákazníci, dimenze Zboží apod. Dimenze má obvykle hierarchickou strukturu prvků. Účelem dimenzí je v kombinaci s ukazateli (v rámci metrik) vytvořit základnu pro komplexnější analýzy a plánování v podnikovém řízení i v IT a pro vytvoření podkladů pro rozhodování na základě mnoha relevantních hledisek.

2. Přehled skupin dimenzí

MBI obsahuje několik desítek předdefinovaných dimenzí, které jsou rozdělené do skupin obdobně, jako je tomu i u jiných objektů MBI.

2.1. Základní dimenze

Výchozí skupinou dimenzí jsou Základní dimenze (DIG000 ) – obsahující např. tyto dimenze: Časová dimenze (DI001 ), Hodiny (DI002 ), Plán, skutečnost (DI003 ), Regiony (DI004 ), Odvětví ekonomiky (DI005 ), Měrné jednotky (DI011 ).

2.2. Dimenze řízení IT

Dimenze, které se bezprostředně vztahují k řízení IT, jsou v těchto skupinách:

 • IT služby a zdroje (DIG100 ):
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ):
  • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ), Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
  • Ekonomické efekty IT (DI204 ), Mimoekonomické efekty IT (DI205 ).

2.3. Dimenze řízení podniku

Další skupiny dimenzí se vztahují k řízení celého podniku, ale současně i k řízení IT tam, kde je to účelné:

3. Dokumentace a data dimenzí v MBI

V MBI je k dispozici v balíčku ke stažení detailnější dokumentace dimenzionálních tabulek (viz dále) a příklady dat, pouze však u těch, kde to má smysl. Např. u tzv. degenerovaných dimenzí, které nemají dimenzionální tabulky, balíčky ke stažení k dispozici nejsou. Balíček k dispozici je u dimenze identifikován pomocí symbolu, jak je uvedeno na obrázku.

Dimenze jsou v MBI dokumentovány těmito atributy:

 • obsahové vymezení - jaké prvky obsahuje, s jakým účelem,
 • hierarchie a referenční obsah prvků – to jsou prvky vzniklé jejich zobecněním a klasifikací z obvyklé praxe, např. doporučené kategorie služeb, aplikací, druhové členění nákladů apod., všechny ostatní prvky použité v MBI už mají jen charakter příkladů,
 • obvyklé zdroje dat pro dimenzi - např. pro dimenzi dodavatelů to může být databáze dodavatelů v transakčním systému, pro dimenzi podnikových útvarů je to dokument organizační struktury apod.,
 • kalkulace – výpočty s prvky v dimenzi, např. pokud existuje dimenze s prvky plán, skutečnost, pak vypočítaný, nový prvek dimenze plnění plánu může mít charakter plnění = (skutečnost / plán) * 100,
 • atributy - charakterizují danou dimenzi, např. název dodavatele, jeho adresa, IČ a jsou základem dimenzionálních tabulek v datových skladech a tržištích s výstupy do podnikových reportů,
 • poznámky – obsahují doplňující informace k dimenzi a jejímu využití.

4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinách metrik

V dalším přehledu je uvedeno hlavní využití dimenzí ve vztahu k metrikám. Je zdůrazněno „hlavní“, protože v jistých situacích lze dimenze využít prakticky ve všech skupinách metrik.

4.1. Základní dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ):
  • většina těchto dimenzí se vztahuje ke všem skupinám metrik.

4.2. Dimenze řízení IT
 • IT služby a zdroje (DIG100 ):
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ):
  • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ).

4.3. Dimenze řízení podniku
 • Podniková organizace (DIGQ01 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ), Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
  • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ), Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
  • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ), Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ), Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ):
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ), zejména personálních,
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ):
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ):
  • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ), Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ), Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ),
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ):
  • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ),
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ), Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ).

5. Řešení dimenzí v řízení a řešení IT

Dimenze, jako specifické datové struktury, se využívají zejména v přípravě aplikací business intelligence (FSG400 ). Detailní využití dimenzí v řešení těchto aplikací je obsahem analytických a implementačních úloh v příslušných projektech, tj. především v úlohách Modelování a návrh řešení (U434A ) a Implementace řešení, (U437A ) – ve skupině Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ) a v úlohách Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ) a Implementace SSBI aplikací (U453A ) – ve skupině Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ).

6. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).