Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Lidské zdroje podniku a mzdy
Lidské zdroje podniku a mzdy
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí lidských zdrojů

Skupina dimenzí zahrnuje jak základní přehled zaměstnanců, tak jejich kvalifikace a kvalifikačních stupňů. Kromě toho slouží i pro analýzy mezd a mzdového vývoje. Obsahuje tyto dimenze:

  1. Zaměstnanci (DIQ201 ),
  2. Kvalifikační struktura (DIQ202 ),
  3. Věková struktura (DIQ203 ),
  4. Vzdělávání zaměstnanců (DIQ204 ),
  5. Mzdové složky (DIQ205 ),
  6. Typy IT školení (DIQ206 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k personálním dimenzím

Dimenze se využívají pro personální řízení podniku, tedy pro analýzy a plánování těchto metrik:

  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ),
  • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16 ).

V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami:

  • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).