Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Mzdové složky
Mzdové složky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ205
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Mzdové složky - obsahové vymezení

Dimenze mzdových složek představuje vnitřní strukturu mezd a slouží pro analýzy mezd a mzdové ho vývoje podle jednotlivých definovaných složek. Mzdy zahrnují jednak pevnou složku (paušální objem mzdy) a pohyblivou složku (příplatky, osobní ohodnocení, prémie atd.).

2. Prvky dimenze

Základní struktura dimenze je následující:

  1. Základní mzda,
  2. Příplatky (nárokové, nenárokové),
  3. Náhrady mzdy (dovolená, svátek),
  4. Odměny,
  5. Další plnění,

3. Datové zdroje dimenze

Mzdové předpisy a evidence.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za jednotlivé mzdové složky.

5. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze