Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ204
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Vzdělávání zaměstnanců - obsahové vymezení

Dimenze představuje strukturu kvalifikačních a rekvalifikačních programů, odborných školení a kursů.

2. Prvky dimenze

Dimenze má dvě úrovně - kategorie, resp. typy programů a kursů - jednotlivé programy a kursy.

3. Datové zdroje dimenze
  • Db Personál,
  • Manuálně vytvořená tabulka.

4. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kvalifikační úroveň:

  • Identifikátor kategorie kursu, programu,
  • Plný název kategorie kursu, programu,

Úroveň 2: Kurs, program:

  • Identifikátor kursu, programu,
  • Identifikátor kategorie kursu,
  • Název kursu, programu,
  • Obsahové kursu, programu,
  • Kvalita kursu, programu,