Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální výkazy
Personální výkazy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ281A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Personální výkazy - účel dokumentu

Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o pracovnících, pracovních kapacitách a výkazy pro externí organizace (VZP apod.) pro analytické, plánovací i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentu

Personální výkazy tvoří celou skupinu přehledů a reportů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby. Ke standardním personálním výkazům patří

  1. Základní přehledy pracovníků,
  2. Hlášení důchodového pojištění,
  3. Hlášení nemocenského pojištění.