Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na pracovníka
Požadavky na pracovníka
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ271A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Požadavky na pracovníka - účel dokumentu

Účelem je definovat požadavky na pracovníky v souvislosti s přípravou náboru nových pracovních kapacit.

2. Obsah dokumentu

Požadavky na pracovníka jsou jedním z podkladů pro vytváření personálních plánů a pro aktualizace organizačních databází podniku (databáze pracovních pozic apod.).