Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence školení a kursů
Evidence školení a kursů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ252A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence školení a kursů - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace o připravovaných nebo realizovaných školeních a kvalifikačních programech pro analytické účely a přípravu plánů kvalifikačního rozvoje.

2. Obsah dokumentu

Evidence školení a kursů je databáze nebo její část obsahující informace o připravovaných, nebo realizovaných odborných školeních, kursech nebo studijních programech jako podklady pro plánování kvalifikačního rozvoje pracovníků a přípravu kvalifikačních nebo rekvalifikačních projektů. Zahrnuje:

  1. evidence požadavků na vzdělávání,
  2. evidence připravovaných a probíhajících vlastních školicích aktivit,
  3. evidence o relevantních nabídkách externích školicích kapacit,
  4. evidence nákladů na školení,
  5. evidence certifikací a testů.