Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence personálních a školicích agentur
Evidence personálních a školicích agentur
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ253A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence personálních a školicích agentur - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat podstatné informace o personálních a školicích agentur pro zajištění plánů personálního a kvalifikačního rozvoje.

2. Obsah dokumentu

Evidence personálních a školicích agentur poskytují přehledy o externích organizacích zajišťujících jednotlivé druhy školení a vzdělávání pracovníků a hodnocení jejich kvality jako podklady pro zajištění kvalifikačních nebo rekvalifikačních projektů. Obsahuje:

  1. kontakty, včetně mobilních telefonů, emailu, WWW,
  2. hodnocení agentur - zkušenosti, dosavadní spolupráce.