Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální analýzy
Personální analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ291A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Personální analýzy - účel dokumentu

Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení personalistiky na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.

2. Obsah dokumentu

Analýzy v rámci řízení personalistiky představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze. Do takových analýz např. patří:

  1. Personální analýzy stavu a rozvoje personálních zdrojů,
  2. Analýzy kvalifikace, školení, kursů,
  3. Analýzy bezpečnosti a zdraví pracovníků.