Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podniková personální evidence
Podniková personální evidence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ250A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Podniková personální evidence - účel dokumentu

Účelem je zajistit a zpřístupnit pro řízení informatiky standardní personální evidenci podniku.

2. Obsah dokumentu

2.1. Základní osobní údaje

Podniková personální evidence je databáze, která obsahuje o jednotlivých pracovnících především tyto údaje, resp. jejich skupiny:

 1. evidence osobních a jiných údajů o zaměstnancích, včetně informací z jejich životopisu (o ostatních zaměstnavatelích, zkušenostech, prodělaných školeních apod.),
 2. evidence pracovních poměrů pracovníka,
 3. průběh kvalifikace pracovníka,
 4. legislativní evidence – vztahy vůči orgánům státní správy,
 5. evidence údajů o osobách, které mají určitý vztah k pracovníkovi,
 6. předchozí zaměstnání,
 7. zahájení a ukončení pracovního poměru.

2.2. Dílčí personální databáze

Součástmi základní personální databáze, nebo další dílčí databáze s přímou vazbou na základní jsou:

 1. Evidence pracovníků se změněnou pracovní schopností, která obsahuje dílčí specifikace změněné pracovní schopnosti jednotlivých pracovníků.
 2. Evidence závazků za zaměstnancem a zaměstnavatelem - zahrnující evidenci nároků a závazků směrem k zaměstnavateli a evidenci všech finančních a dalších závazků mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
 3. Evidence vypůjčeného nebo přiděleného materiálu zaměstnanci – zahrnující evidenci pracovních pomůcek zaměstnance, propůjčený dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek, dále klíče, razítka, osobní auta, výpůjčky, vnitřní normy, mobilní telefony,
 4. Evidence uchazečů o zaměstnání, potenciální pracovní síly – tj. data o uchazečích a o předchozích zaměstnáních, evidence životopisů uchazečů, průvodních dopisů, vypracovaných úkolů a výsledků pohovorů,
 5. Evidence nároků na dovolenou a sociálních výhod – tj. evidence výše nároků na dovolenou a na dodatkovou dovolenou pro různé počty odpracovaných dnů a výši krácení dovolené pro různé počty zameškaných dnů, evidence sociálních výhod dle nároků pracovního místa, evidence limitů (pracovní doba, váhové limity apod.), evidence poskytnutých výhod nad rámec legislativy.