Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky - úvod a souhrnný přehled
Metriky - úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Podstata, účel a skupiny metrik

Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a IT. K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování (např. dimenze Zákazníci, Dodavatelé, Zboží atd.). Účelem metrik je zpřesnit, objektivizovat a konkretizovat řízení IT i byznysu a na úrovni jednotlivých úloh určit, co je účelné měřit, kde získávat data pro metriky a jak naměřené hodnoty využívat. Metriky zahrnují metriky řízení iT a metriky řízení podniku a člení se do následujících skupin (podrobněji v dalším paragrafu):

 1. Ŕízení IT :
  1. Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  2. Metriky řízení IT služeb (IG100 ), Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ), Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
  3. Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ), Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
 2. Řízení podniku :
  1. Metriky finančního řízení (IGQ0 ),
  2. Metriky řízení prodeje (IGQ1 ), Metriky řízení marketingu (IGQ2 ), Metriky řízení nákupu (IGQ3 ),
  3. Metriky řízení skladů (IGQ4 ), Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
  4. Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ), Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
  5. Organizace a správa (IGQ90 ), Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).

2. Přehled skupin metrik a jejich podskupin

Metriky se v MBI člení do jednotlivých skupin, podskupin a na dílčí jednotlivé metriky. Jedna část skupin metrik pokrývá řízení IT a další část řízení podniku. Členění metrik na skupiny odpovídá členění domén, resp. skupin úloh MBI avšak s tím, že se tyto metriky podle potřeby uplatňují i v dalších doménách. Další přehled obsahuje jednotlivé skupiny metrik (odpovídající doménu) a jejich hlavní podskupiny

2.1. Skupiny metrik pro řízení IT - obsah
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ) – doména Strategické řízení IT (DO000 ):
  • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ), Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ) – doména Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Základní metriky IT služeb (ISG100 ), Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
  • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ), Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ) – doména Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ), Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ) – doména Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ), Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ) – doména Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ), Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ) – doména Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ), Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).

2.2. Skupiny metrik pro řízení podniku
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ) – skupina úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ):
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ), Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ) – skupina úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ):
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ), Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
  • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ), Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
  • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ) – skupina úloh Marketing (TGQ350 ):
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ), Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
  • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ) – skupina úloh Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ) – skupina úloh Řízení skladů (TGQ200 ):
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ) – skupina úloh Řízení dopravy (TGQ400 ):
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ) – skupina úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ):
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ), Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ) – skupina úloh Řízení majetku (TGQ300 ):
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ) – řízení celého podniku:
  • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ) – skupiny úloh Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ), Technická příprava výroby (TGQ510XMN ), Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ), Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ):

3. Dokumentace metrik v MBI

S metrikami se úzce váží analytické dimenze. Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky. Má obvykle hierarchickou strukturu prvků. Účelem metrik je vytvoření a vyjádření aplikací zejména analytického a plánovacího charakteru. V souvislosti s metrikami se v dokumentaci MBI sledují tyto atributy:

 • obsahové vymezení – obsahové vymezení a účel metriky,
 • měrná jednotka – např. Kč, % apod.,
 • zdroje dat pro metriku - z jakých databází, nebo souborů lze hodnoty metriky získávat, případně je pořizovat manuálním způsobem, expertním odhadem apod.,
 • kalkulace metriky – výpočty pro základní i související metriky. S ohledem na velký počet možných metrik, se metriky sdružují do logicky souvisejících celků – tzv. souvisejících nebo odvozených metrik, kdy se od základních metrik odvozují další, většinou poměrové metriky, např. Podíl dodavatelských kapacit na celkových kapacitách v %,
 • poznámky – obsahují doplňující údaje k metrice a případné další zdroje informací (publikace apod.).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).