Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení rozvoje IT služeb
Metriky řízení rozvoje IT služeb
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení rozvoje IT služeb

Metriky řízení rozvoje IT služeb zahrnují :

 1. Metriky řízení IT projektů (ISG500 ):
  1. Počet aktuálně řešených projektů (I501 ), Náklady na projekt (I502 ),
  2. Rozsah projektových zpoždění (I503 ), Počet projektů, které plní definované požadavky (I504 ),
  3. Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
  4. Výnosy z projektu (I506 ),
 2. Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ):
  1. Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
  2. Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ), Podíl dokončení práce v % (I533 ),
  3. Náklady na změny IT projektů (I534 ).

2. Využití metrik v úlohách, skupinách úloh, domenách

Skupiny metrik se využívají doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik skupiny

Pro analýzy skupin metrik se využívají následující dimenze:

 1. Základní (DIG000 ),
 2. IT služby a zdroje (DIG100 ),
 3. Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 4. Podniková organizace (DIGQ01 ),
 5. Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 6. Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik skupiny v aplikacích

Skupiny metrik jsou využity v aplikaci Analýzy řešených IT projektů (A401A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu metrik, její podskupiny a metriky (PDF).