Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení IT projektů
Metriky řízení IT projektů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení IT projektů

Metriky se vztahují vždy pouze ke konkrétnímu řešenému projektu a představují zejména:

 1. Počet aktuálně řešených projektů (I501 ),
 2. Náklady na projekt (I502 ),
 3. Čas projektu (I503 ),
 4. Počet projektů, které plní definované požadavky (I504 ),
 5. Objem dat transformovaných v průběhu migrace ze stávajícího do nového systému (I505 ),
 6. Výnosy z projektu (I506 ).

2. Využití metrik ve úlohách
 • Metriky pro řízení projektů vycházejí na strategické úrovni z úloh skupiny Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Metriky se váží na úlohy plánování a řízení projektů, tj. na skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení projektu (TG401 ).
 • Dílčí metriky se uplatňují v průběhu řešení projektů, tj. ve skupině Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a specificky podle jednotlivých typů projektů – ERP (TG420 ), BI (TG430 ), MA (TG460 ), ECM (TG470 ), CRM (TG480 ) a eHealth (TG550XHE ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
 • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí IT služby a zdroje (DIG100 ) a pro ekonomické analýzy Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ).
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ), Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ) a Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytické aplikaci Analýzy řešených IT projektů (A401A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).