Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze ekonomiky IT
Dimenze ekonomiky IT
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí ekonomiky IT

Ekonomické dimenze představují samostatnou skupinu dimenzí ekonomiky, zahrnují:

  1. Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ),
  2. Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
  3. Ekonomické efekty IT (DI204 ),
  4. Mimoekonomické efekty IT (DI205 ).

2. Podskupiny metrik ve vztahu k dimenzím podnikové organizace

Dimenze se využívají pro řízení ekonomiky IT, tedy především pro analýzy a plánování těchto metrik:

  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).