Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení investic do IT
Metriky řízení investic do IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení investic do IT

Metriky řízení investic ukazují objem a podíly úspěšných, či neúspěšných investic do informatiky a standardní ukazatele odpovídající metodám řízení návratnosti investic. Zahrnují:

  1. Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
  2. Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
  3. Výnosnost, rentabilita investice (ROI) (I443 ),
  4. Čistá současná hodnota investice (NPV) (I444 ),
  5. Doba splacení investice (I445 ).

2. Využití metrik ve úlohách
  • Metriky pro hodnocení investic vycházejí na strategické úrovni z úlohy Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
  • Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh Řízení investic do IT (TG303 ) a následně i k úlohám Řízení nákladů na IT (TG301 ) Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ). Metriky podskupiny se promítají do plánovacích úloh projektů, tj. do skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení projektu (TG401 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
  • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ) a IT služby a zdroje (DIG100 ).
  • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ), Dimenze majetku (DIGQ45 ) zaměřené na investice a Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).