Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : IT služby a zdroje
IT služby a zdroje
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí IT služeb a zdrojů

Do skupiny dimenzí IT patří ty, které se již bezprostředně vztahují k řízení podnikové informatiky, tj.:

 1. IT služby (DI101 ),
 2. Požadavky na IT (DI102 ),
 3. Role v IT (DI103 ),
 4. IT projekty (DI104 ),
 5. Aplikace (DI105 ),
 6. Datové zdroje, databáze (DI106 ),
 7. Software (DI107 ),
 8. Hardware, technické prostředky (DI108 ),
 9. Investiční akce v IT (DI110 ),
 10. Typy chyb a problémů (DI121 ),
 11. Vlivy na funkce a provoz IT (DI123 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím ekonomiky IT

Dimenze se využívají pro řízení rozvoje a provozu IT, tedy pro analýzy a plánování těchto metrik:

 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ),
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
 • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).