Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky bezpečnosti IT služeb
Metriky bezpečnosti IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG160
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky bezpečnosti IT služeb

Metriky zde vyjadřují úroveň zajištění bezpečnosti IT služeb, např. sledované podle počtu služeb s dokumentovanou bezpečností, podle bezpečnostních incidentů apod. Zahrnují:

  1. Počet bezpečnostních incidentů (I161 ),
  2. Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v % (I162 ),
  3. Počet IT služeb se zdokumentovanými riziky (I163 ),
  4. Finanční náklady na bezpečnost IT služeb (I165 ),
  5. Počet pracovníků, kteří absolvovali školení bezpečnosti (I166 ),
  6. Počet systémů (aplikací) s plány na obnovu a scénáři nouzového provozu (I167 ),
  7. Rozsah bezpečnosti serverů v % (I168 ),
  8. Backup pokrytí (I169 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení bezpečnosti IT služeb, tj. především ke skupinám úloh Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ), případně Řízení kvality IT služeb (TG105 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ), Podniková organizace (DIGQ01 ) a Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytické aplikaci Analýzy bezpečnosti IT (A105A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).